SERVEIS

La gran professionalitat dels nostres recursos humans, juntament amb el nostre avançat equipament tecnològic, ens permet oferir uns serveis òptims. A Tradnologies, això significa qualitat, puntualitat i satisfacció dels clients. No només estem preparats per aconseguir la màxima satisfacció dels nostres clients, sinó que a més aquest és el nostre objectiu principal.

Per assolir-lo, comptem amb un equip de professionals molt experimentats i qualificats i amb un ampli ventall d’eines informàtiques d’última generació constantment renovades i actualitzades. Gràcies a aquests dos aspectes, aconseguim optimitzar els nostres processos, la qual cosa es tradueix en una qualitat excel·lent i un temps d’entrega mínim.

Traducció

Localització de software i de pàgines web: traducció/adaptació d’aplicacions informàtiques, aplicacions per a dispositius mòbils, aplicacions web, etc.
Traduccions tècniques i científiques: maquinària, processos industrials, energies, electrònica, software, hardware, química, biologia, etc.
Traduccions mèdiques: equipament mèdic, dispositius electromèdics, documentació orientada a metges, documentació orientada a pacients, formularis de consentiment informat, protocols, veterinària, biomedicina, etc.
Traduccions farmacèutiques: prospectes, etiquetes, característiques de productes, etc.
Traduccions econòmiques i jurídiques: escriptures, auditories, contractes, etc.
Traduccions de màrqueting: traducció/adaptació/transcreació de continguts de màrqueting i publicitat. Traducció de continguts per a comerç electrònic, formació en línia i documentació corporativa.
Traduccions jurades: traduccions oficials/certificades realitzades per traductors jurats. Documentació per a empreses, certificats acadèmics, partides de naixement, etc.

Control de qualitat lingüística

Revisions i comprovacions de traduccions fetes per tercers.
Correcció ortotipogràfica i d’estil i assessorament lingüístic en una gran varietat d’idiomes.

DTP

Maquetació multilingüe amb una gran varietat de programes d’edició de textos i imatges.

Gestió i optimització de projectes

Planificació, optimització, preparació, coordinació i execució de projectes. A Tradnologies comptem amb el personal expert idoni i amb la tecnologia més avançada per desenvolupar amb la màxima eficiència totes les fases d’un projecte, des del principi fins al final.

Tèsting

Comprovacions lingüístiques, funcionals i d’experiència d’usuari de pàgines web, programes informàtics, aplicacions per a dispositius mòbils, etc.

Desenvolupament de software

Desenvolupament d’eines informàtiques específiques per planificar, preparar, optimitzar i executar projectes de traducció.

© Tradnologies - Legal notice - Cookies policy