Serveis

La gran professionalitat dels nostres recursos humans, juntament amb el nostre avançat equipament tecnològic, ens permet oferir uns serveis òptims. A Tradnologies, això significa qualitat, puntualitat i satisfacció dels clients. No només estem preparats per aconseguir la màxima satisfacció dels nostres clients, sinó que a més aquest és el nostre objectiu principal.

Per assolir-lo, comptem amb un equip de professionals molt experimentats i qualificats i amb un ampli ventall d’eines informàtiques d’última generació constantment renovades i actualitzades. Gràcies a aquests dos aspectes, aconseguim optimitzar els nostres processos, la qual cosa es tradueix en una qualitat excel·lent i un temps d’entrega mínim.

Revisions i comprovacions de traduccions fetes per tercers.
Correcció ortotipogràfica i d’estil i assessorament lingüístic en una gran varietat d’idiomes.

Localització de software i de pàgines web

Localització de software i de pàgines web: traducció/adaptació d’aplicacions informàtiques, aplicacions per a dispositius mòbils, aplicacions web, etc.

Traduccions tècniques i científiques

Traduccions tècniques i científiques: maquinària, processos industrials, energies, electrònica, software, hardware, química, biologia, etc.

Traduccions mèdiques

Traduccions mèdiques: equipament mèdic, dispositius electromèdics, documentació orientada a metges, documentació orientada a pacients, formularis de consentiment informat, protocols, veterinària, biomedicina, etc.

Traduccions farmacèutiques

Traduccions farmacèutiques: prospectes, etiquetes, característiques de productes, etc.

Traduccions econòmiques i jurídiques

Traduccions econòmiques i jurídiques: escriptures, auditories, contractes, etc.

Traduccions de màrqueting

Traduccions de màrqueting: traducció/adaptació/transcreació de continguts de màrqueting i publicitat. Traducció de continguts per a comerç electrònic, formació en línia i documentació corporativa. 

Traduccions jurades

Traduccions jurades: traduccions oficials/certificades realitzades per traductors jurats. Documentació per a empreses, certificats acadèmics, partides de naixement, etc.

Interpretació simultània

Interpretació simultània: S’utilitza en grans reunions, conferències o congressos internacionals, entre altres. Els intèrprets solen treballar per parelles en cabines insonoritzades. Reben el discurs de l’orador a través d’auriculars i el tradueixen simultàniament a l’idioma dels assistents, que l’escolten amb els seus auriculars.

Interpretació consecutiva

Interpretació consecutiva: És l’opció més habitual per a rodes de premsa i esdeveniments similars. No requereix equipament tècnic. L’intèrpret es posa al costat de l’orador i va traduint el missatge directament per al públic.

Desenvolupament d’eines informàtiques específiques per planificar, preparar, optimitzar i executar projectes de traducció.

Planificació, optimització, preparació, coordinació i execució de projectes. A Tradnologies comptem amb el personal expert idoni i amb la tecnologia més avançada per desenvolupar amb la màxima eficiència totes les fases d’un projecte, des del principi fins al final.

Maquetació multilingüe amb una gran varietat de programes d’edició de textos i imatges.

Comprovacions lingüístiques, funcionals i d’experiència d’usuari de pàgines web, programes informàtics, aplicacions per a dispositius mòbils, etc.

TRADUCCIÓ

Localització de software i de pàgines web: traducció/adaptació d’aplicacions informàtiques, aplicacions per a dispositius mòbils, aplicacions web, etc.

Traduccions tècniques i científiques: maquinària, processos industrials, energies, electrònica, software, hardware, química, biologia, etc.

Traduccions mèdiques: equipament mèdic, dispositius electromèdics, documentació orientada a metges, documentació orientada a pacients, formularis de consentiment informat, protocols, veterinària, biomedicina, etc.

Traduccions farmacèutiques: prospectes, etiquetes, característiques de productes, etc.

Traduccions econòmiques i jurídiques: escriptures, auditories, contractes, etc.
Traduccions de màrqueting: traducció/adaptació/transcreació de continguts de màrqueting i publicitat. Traducció de continguts per a comerç electrònic, formació en línia i documentació corporativa.

Traduccions jurades: traduccions oficials/certificades realitzades per traductors jurats. Documentació per a empreses, certificats acadèmics, partides de naixement, etc

CONTROL DE QUALITAT LINGÜÍSTICA

Revisions i comprovacions de traduccions fetes per tercers.
Correcció ortotipogràfica i d’estil i assessorament lingüístic en una gran varietat d’idiomes.

DTP

Maquetació multilingüe amb una gran varietat de programes d’edició de textos i imatges.

GESTIÓ I OPTIMIZACIÓ DE PROJECTES

Maquetació multilingüe amb una gran varietat de programes d’edició de textos i imatges.

DESENVOLUPAMENT DE PROGAMARI

Desenvolupament d’eines informàtiques específiques per planificar, preparar, optimitzar i executar projectes de traducció.

TÈSTING

Maquetación multilingüe con una gran variedad de programas de edición de textos e imágenes.